Management Team

Executive Directors
 Mr. Qiao Bingya
 Mr. Zhang Yiwen
 Mr. Xie Qiangming

Non-executive Directors
 Mr. Sun Aimin

Independent non-executive Directors
 Mr. Cai Jianhua
 Mr. Ho Wing Chung
 Mr. Yan Xiaotian

Audit Committee
 Mr. Cai Jianhua (Chairman)
 Mr. Ho Wing Chung
 Mr. Yan Xiaotian
 Terms of References

Remuneration Committee
 Mr. Yan Xiaotian (Chairman)
 Mr. Xie Qiangming
 Mr. Cai Jianhua
 Mr. Ho Wing Chung
 Terms of References

Nomination Committee
 Mr. Qiao Bingya (Chairman)
 Mr. Cai Jianhua
 Mr. Ho Wing Chung
 Mr. Xie Qiangming
 Mr. Yan Xiaotian
 Terms of References